Utvikling borerigg

Helicon har startet arbeidet med utvikling av en ny prototype borerigg for å kunne utføre sin produksjon av jordingsanlegg mer effektivt og rasjonelt.

Helicon har fått innvilget kr. 1,2 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å realisere utviklingen av den nye prtotypen frem til ferdig funksjonelt produkt. Den økonomiske støtten fra Innovasjon Norge har gjordet mulig for Helicon å starte arbeidet med dette prosjektet, som er et stort løft for en bedrift på Helicons størrelse.  I tillegg er prosjektet blitt godkjent av Norges Forskningråde som SkatteFUNN-prosjekt, noe som bidrar til å redusere prosjektet økonomiske usikkerhet.  Den nye riggen vil bidra til at Helicon kan utføre sin produksjon av jordingsanlegg mer effektivt og rasjonelt. Prototypen forventes også å være av interesse for alle selskaper som driver med fjellboring og lignende virksonhet. 

På denne siden vil det legges ut informasjon om fremdriften og status i dette prosjektet. Her vil det komme mer informasjon om Helicons nye borerigg. Riggen vil være basert på mange av de samme grunnprinsippne som vår egen Helirigg. Den nye riggen vil være kraftigere og beregnet på oppdrag som ikke krever at riggen skal fraktes med helikopter. Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med siv.ing. Helge Stakkeland i selkapet Statech AS.

Se tegninger av boremodeluen ved å klikke her