Helrigg – H1

Helicons egenutviklede og patentbeskyttede spesialrigg for boring på vanskelig tilgjengelige steder. Helirigg utfører jobber der andre ikke kommer til.

Under ses riggen i arbeid i et av landes mange vanskelig tilgjengelige fjellområder: