Master

Helicon leverer også ferdige løsninger med bygging av fundamenter og master,
samt utfører boreoppdrag som krever spesiell kompetanse og utsyr.

Vi har lang erfaring og spisskompetanse på oppdrag som skal utføres på vanskelig tilgjengelige områder, som fjelltopper og liknende.

Pr. idag har vi 5 mastemontører og 1 sertifisert klatrer som underviser i redning.

Vi bygger også opp en kurs/treningsmast nå i 2024 på vårt område i Kvinesdal hvor det er planlagt å holde interne og eksterne kurs for montasje av mast, redning av personell i mast, og temaene rundt sikkerhet ved samarbeid med pilot/helikopter til montasje. Mer info kommer!

Send inn forespørsel:

8 + 4 =