Fjellsikring

I 2023 kjøpte vi  50% av fjellsikring Sør AS som passer bra inn i vårt etablerte system.

Selskapet er under stadig utvikling og leverer alle tjenester innen fjellsikringsarbeider

Vårt arbeidsområde er over hele landet

1 sprengingsleder
2 skytebas-fagbrev i fjell&bergverksfarget
8 fjellsikrere med fagopplæring/fagbrev fjell&bergverksfaget
6 sertifiserte klatrere/montører
3 Atlas T-30 borerigger
3 helirigg for spesialboring og helikopterfrakt
1 Tamrock 121 borgerigg
1 37M borerigg lift/spylebil
2 spylebiler 0-1600l/min
1 graverigg (under utvikling)
2 Kobelco SK 270
1 Volvo EC 235 Korthekk
1 krokløft lastebil

Send inn forespørsel:

4 + 2 =