Produksjonsprinsipper

Elektrodeløsninger

Helicon har utviklet en patentbeskyttet elektrodeløsning for etablering av jordingselektroder i fjell. Denne løsningen gjør at kvaliteten på elektroden sikres på en enkel og meget sikker måte. Les mer i linkene under:

Ioneringseffekten