Regler og forskrifter

REN

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet

www.ren.no

 

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

www.dsb.no