Småkraftverk

Helicon er den komplette leverandøren av småkraftverk i størrelseorden 5-20gw/h årlig produksjon.

Vi inngår avtaler i forkant med deg som grunneier, og er opptatt av at prosjektet skal være lønnsomt for begge parter.

 

Vi har et meget kompetent nøkkelpersonell som driver prossessen internt «på huset» fra konsesjonssøknad blir sendt, til kraftverket er i produksjon, og leier kun inn 3. part til nødvendig prosjektering ihht. klassifiseringen av det aktuelle kraftverket (damsikkerhetsforskriften).

Sitter du på fallrettigheter over ikke utbygd vannkraft, og ønsker å bygge ut?

Ta kontakt med oss da vel, en forspørsel koster absolutt ingenting 🙂

Send inn forespørsel:

3 + 3 =