Kontakt oss

Adresse: Industrivegen 9, 4484 Øyestranda

Telefon: 38 35 00 13

Telefaks: 38 35 00 20
Org.nr.: 996 816 079

Helicon

Kontaktpersoner:

Eivind Rødland

Daglig leder/faglig leder sakkyndig virksomhet
Administrasjon, Mastemontasje, Fundamentering

Tlf: 480 95 588
Epost: er@helicon.no

Martin Eftestøl

Prosjektleder/HMS koordinator
Jording, Spesialboring

Tlf: 915 186 05
Epost: me@helicon.no

Karl Enok Egeland

Prosjektleder
Småkraftverk, Opofte Natursteinsbrudd

Tlf: 915 37 900
Epost: kee@helicon.no

Tor Egil Rossevatn

Byggteknisk Ingeniør
Byggtekniske tjenester, eiendom

Tlf: 977 891 00
Epost: ter@helicon.no

Jan Gunnar Rennestraum

Leder fjellsikring sør

TLF: 957 434 24
Epost: jgr@fjellsikringsor.no

Håkon Klungland

Verksmester/verneombud
Sertifisering, verksted/servicevogn
TLF: 901 01 841
Epost: hk@helicon.no

Magne Ro

Faglig leder Elektro

TLF: 906 55 625
Epost:mr@helicon.no

Tilbudsmal

Helicons tilbudsmal gir våre kunder det nødvendige grunnlag for å vurdere omfang, kvalitet og pris på det vi kan levere. Til alle tilbud får kunden et detaljert oppsett i et elektronisk tilbudsark som viser alle elementer i det vi leverer, med tilhørende pris, mengde og lignende.