Teknisk

Helicon er Norges største og ledende leverandør av komplette jordingsløsninger. Vi leverer hele spekteret av tjenester og produkter, fra analyse av jordingsbehov, jordsmonn og berggrunnens ledningsevne til fjellboring og teknisk utførelse av ferdig fullstendig jordingsanlegg.

Helicon har levert jordingsløsninger over hele landet i alle landets fylker og i samtlige av landets kommuner. Som eksempel kan nevenes at landets høyeste mast, Nordkrings (radio) anlegg på Ingøy i Finnmark, har jordingsanlegg levert av Helicon.

Jording krever kvalitet i alle ledd, fra analyse av berggrunn til ferdig operativt anlegg. Vi løser våre kunders utfordringer knyttet til jording av alle typer installasjoner som krever fagmessig jording.

Helicon har fokus på å levere kostnadseffektive løsninger, Vi leverer høy kvalitet i alle ledd til riktig pris.

Tradisjonelt har jording vært et fagfelt som faglig sett har falt mellom to stoler; entreprenørfaget og elektrofaget. Med opprinnelig utgangspunkt i entreprenørvirksomhet, startet Helicon arbeid med jordingsanlegg allerede på 1980-tallet.

Helicon ble etablert 1991 for å rendyrke jording som fagområde og marked. Gjennom praktisk arbeid med jordingsanlegg har ci definert og etablert vår kompetanse på prosjektering og bygging av jordingsanlegg.

Helicons fremste fortrinn er at vi har kontroll over hele prosessen og alle innsatsfaktorer i hele produksjonslinjen. Sammen med motiverte og dyktige medarbeidere gjør dette at vi kan levere komplette løsninger av høy kvalitet. Slik blir Helicon kundens naturlige valg av leverandør.

Helicon leverer også rene konsulentoppdrag, slik som analyse av eksisterende jordingsanlegg, og vurdering av behov ved etablering av nye anlegg som krever fagmessig utført jording. Vi leverer også kontroll av eksisterende, gjerne eldre anlegg.

Vi holder til i moderne industribygg på Øye i Kvinesdal. Her har vi det som trengs av innendørs lagringsplass og kapasitet til løpende vedlikehold reparasjon av våre maskiner og utstyr.

Les også om vår Helirigg.

En av Helicons vogntog med komplett produksjonsutstyr, kabler, elektrodemasse m.m. som trengs for et jordingsanlegg som skal etableres på en utilgjengelig fjelltopp ved hjelp av helikopter.