Jording

Nybygging, kontroll og oppgradering av jordingsanlegg for energisektor,
telekommunikasjon og jernbane.

Energi

Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft har tradisjonelt vært preget av vannkraft i Norge. Etter hvert vil vi i årene som kommer også få andre kraftkilder, først og fremt vindkraft og kanskje både bølgebasert produksjon og såkalte osmosekraftverk. Helicon har lang erfaring med jording av vannkraftanlegg. Vi har også vært involvert prosjekt i forbindelse med etablering av vindkraftverk.

Uavhengig av kraftkilde, så vil dette markedet kreve gode jordingsløsninger i tilknytning til både kraftverk og linjer. Helicons største samarbeidspartner innen dette markedet er Haslund AS, men også mindre energiselskaper som Haugaland Kraft AS har brukt våre jordingsløsninger. Ved å klikke på referansene kan vi sende oppdatert informasjon om disse selskapenes erfaringer med Helicons leveranser.

Telekom

Etablering og drift av mobilnett er et voksende og interessant marked preget av store og mindre installasjoner som krever gode jordingsløsninger. Det samme gjelder ulike typer installasjoner for overføring av radio- og fjernsynssignaler. Forsvaret har valgt Helicon som samarbeidspartner for levering av jordingsløsninger til sine anlegg. Vårt selskap har levert jordingsanlegg til store deler av dette markedet i mange år. Vi har dermed stor kompetanse på de jordingsløsninger slike anlegg krever. Våre viktigste samarbeidspartnere dette markedet er Telenor og Nordkring. Mer om disse selskapenes erfaringer med Helicon under referanser.

Jernbane

Jernbaneanlegg krever sikre jordingsløsninger. De fleste norske jernbanelinjer har et stort potensiell knyttet til å finne bedre jordingsløsninger enn det man tradisjonelt har hatt. I årene fremover vil det satses på utbygging og drift av det norske jernbanenettet, og dermed også forbedre eksisterende og etablere nye jordingsløsninger. Helicon har et meget godt samarbeid med Jernbaneverket, og har levert en rekke jordingsanlegg i den forbindelse. Mer om Jernbaneverkets erfaringer med Helicon under referanser.

Kontroll og oppgradering gamle anlegg

Normalt er levetiden for et tradisjonelt jordingsanlegg opp mot 40 år. Norske myndigheter har pålagt kontroll av jordingsanlegg hvert 10. år. Dersom det har vært utført arbeid eller andre ytre påvirkninger som kan påvirke anlegget, anbefales visuell kontroll, og eventuelt full teknisk gjennomgang. Helicon tilbyr en slik analyse av eksisterende jordingsanlegg. Vi tilbyr også fagmessig kontroll av eksisterende, eldre anlegg. Ønsker deres selskap en etterkontroll av jordingsanlegg, vennligs send en forespørsel.

Send inn forespørsel:

9 + 8 =