Om Helicon AS

Helicon AS leverer løsninger for større og mindre anlegg og installasjoner som krever utfordrende løsninger utført på en profesjonell måte. Vi tilbyr bygging av master, fundamenter, småkraftverk, og utfører boreoppdrag med spesielle krav til kompetanse og utstyr.

Helicon ble etablert i 1991, og har gjennom lang praktisk erfaring og faglig samarbeid med blant andre Telenor, Jernbaneverket, Forsvaret, Nettpartner, Hafslund Nett og organisasjonen Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet www.ren.no utviklet markedsledende kompetanse på jording av ulike typer anlegg og installasjoner.
Helicon har, i tillegg til landets fremste kompetanse på praktisk jording, utviklet unike teknologiske løsninger for å utføre arbeid på vanskelig tilgjengelig steder (fjelltopper og lignende). Vi har blant annet utviklet en egen, patentbeskyttet borevogn, som vi med enkle grep kan demontere, fly inn med helikopter, og sette i gang boring der det trengs.
Våre medarbeidere utgjør et voksent og meget kompetent mannskap, som vet hvordan de leverer løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov – fra måling av berggrunnens beskaffenhet og elektriske ledingsevne, via teknisk anleggsarbeid og frem til ferdig produkt.
Vi setter våre medarbeideres sikkerhet i sentrum av vår produksjon, og kan vise til mer enn 18 år uten sykefravær som følge av skade påført under arbeid. Det er vi stolte av, og vi mener dette viser at sikkerhet står i sentrum, både for det vi leverer til våre kunder, og i forhold til våre medarbeidere..
Vår Maskinpark:
Gravemaskin:
2 stk Kobelco SK 270-29 tonn
1 stk Volvo ECR 235-26 tonn
1 stk Hitachi US 85- 8 tonn
2 stk Doosan DX19-1,9tonn
3 stk Doosan DX10-1,1tonn
1 stk Kubota U10-1,1tonn
Borerigg:
3 stk Atlas T-30/D-3
1 stk Tamrock 120
3 stk Helirigg (delbar helikopterrigg)
Dumper:
1 stk Volvo A20
1stk Volvo A25
Lastebil:
1 stk 4akslet Scania R580 krokbil
1 stk 3akslet Mercedes Actros 630 krokbil
1 stk 3 akslet Daf 430 krokbil
1 stk 3 akslet Volvo FH 12 500 krokbil
2 stk  4 akslet Daf 85 430 krokbil
1 stk Volvo FH12 tippbil

Vårt mål er fornøyde kunder, gjennom å levere markedets beste og sikreste jordingsløsninger til en riktig pris for kunden.

Vi innehar Sentral godkjenning i flere klasser:

Sentral godkjenning for: HELICON AS
Foretaket, med organisasjonsnummer 996816079, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

 

 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2
  Godkjenningen er gyldig til 08.03.2026
  Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres
  oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av
  bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
  DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
  Tlf: 22 47 56 00
  Pos tadres s e: Pos tboks 8742 Youngs torget, 0028 Os lo
  Bes øks adres s e: Mariboes gate 13, Os lo / Hunns vegen 5, Gjøvik
  www.dibk.