Spesialboring

Helicon a/s har bore rigger til alle formål. , Vi tar på oss spesielle bore oppdrag på utilgjengelige steder, hvor andre rigger må gi opp.

Heliriggen deles på få minutter og kan da fraktes inn på fjellet med helikopter.

Heliriggen har vært i trange rom under bygg , blitt heist med mobilkran, høyt og lavt, div jobber på dammer /tunneler +++ Bore dim 25mm til 150mm 

Borer også  ned 4″ forings rør utvendig dim 115mm med denne.

ALT er mulig om bare man har det rette utstyret 🙂

SPECIFICATIONS.
Bredde : 220 cm.
Tårn høyde : 300cm.
Total vekt. 2800 kg.
Oppdelt til flyving :1200 kg pr modul.
Bore dimensjon : 25mm til 150mm.
Hydraulisk Topp/Senk hammer
Skånsom for terrenget

Bunnen av større demning på Hovden!

Her ble Boreriggen løftet ned med mobilkran.

Send inn forespørsel:

3 + 10 =