Forenkler jobben med genialt utstyr

Med 20 års bransjeerfaring og spesialkompetanse innen jording , er Helicon a/s et godt valg når det er behov for å verne mot skader på dyre komponenter ved lynnedslag. Med en smart, egenutviklet borerigg kan vi også påta oss en rekke andre oppgaver.

Entreprenørfirmaet Helicon AS holder til på Øyestranda i Kvinesdal, og ble etablert av faren til Eftestøl i 1991. Han jobbet først med å bygge telestasjoner, men fant fort ut at jording var et aktuelt arbeidsområde.

– Han spesialiserte seg derfor på jording og lynvern av master og antenner på utilgjengelige plasser. For å utføre jobbene bruker vi helikopter. Jordingen går ut på å beskytte master og antenner mot lynnedslag. Lynet leder vi ut i fjellet i stedet slik at det ikke slår ned i og ødelegger utstyret.

På fjelltopper har de en spesiell borerigg som Eftestøl senior har utviklet. Den kalles for helierigg, og er i aluminium. Det geniale med den er at hjulene kan skrus av, man kan ta av boretårnet og den kan flys opp på høye fjell. Med riggen kan man bore fra 110 mm ned til 25 mm, og den forenkler jobben betraktelig.

– Boreriggens størrelse og vekt gjør at vi kan bruke den til for eksempel dammer også, hvor mange andre rigger er for store. En annen fordel er jo at vi kan dele den opp. Riggen har flere bruksområder, så i 2015 ønsker vi oss flere typer oppdrag utover jordingen.

Helicon AS jobber kun mot bedrifter, og har rammeavtaler med både Telenor og Agder Energi. Innen jording gjør de alt fra måling til dokumentasjon, og for Telenor bygger de også opp mastene og fundamentet. Firmaet har en stab på seks ansatte som jobber over hele landet. De har etablert et eget verksted i Kvinesdal, og gjør alt av vedlikehold på utstyret selv. 

– Visjonen fremover er å holde seg på dagens nivå. Vi er absolutt med på prosjekter om det dukker opp noe, men vi er komfortable og trives med dagens stab og situasjon. Det er jording vi gjør mest av, men vi kan utføre mange forskjellige oppgaver med det utstyret vi har. Spesielt boreriggen kan brukes til mye annet, så og der skal vi prøve oss litt mer nå.