Om Helicon as

Helicon AS leverer løsninger for større og mindre anlegg og installasjoner som krever jording utført på en profesjonell måte. Vi tilbyr bygging av master og fundamenter, og utfører boreoppdrag med spesielle krav til kompetanse og utstyr.

Helicon ble etablert i 1991, og har gjennom lang praktisk erfaring og faglig samarbeid med blant andre Telenor, Jernbaneverket, Forsvaret, Nettpartner, Hafslund Nett og organisasjonen Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet www.ren.no utviklet markedsledende kompetanse på jording av ulike typer anlegg og installasjoner.
 
Helicon har, i tillegg til landets fremste kompetanse på praktisk jording, utviklet unike teknologiske løsninger for å utføre arbeid på vanskelig tilgjengelig steder (fjelltopper og lignende). Vi har blant annet utviklet en egen, patentbeskyttet borevogn, som vi med enkle grep kan demontere, fly inn med helikopter, og sette i gang boring der det trengs.
 
Våre medarbeidere utgjør et voksent og meget kompetent mannskap, som vet hvordan de leverer løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov - fra måling av berggrunnens beskaffenhet og elektriske ledingsevne, via teknisk anleggsarbeid og frem til ferdig produkt. 
 
Vi setter våre medarbeideres sikkerhet i sentrum av vår produksjon, og kan vise til mer enn 18 år uten sykefravær som følge av skade påført under arbeid. Det er vi stolte av, og vi mener dette viser at sikkerhet står i sentrum, både for det vi leverer til våre kunder, og i forhold til våre medarbeidere..
 
Vårt mål er fornøyde kunder, gjennom å levere markedets beste og sikreste jordingsløsninger til en riktig pris for kunden.