Spesialboring på gammel demning .

Vi skal nå våren 2015 bore på en gammel demning av Farsund Kommune som skal forsterkes med forankrings bolter ned gjennom demning ,
og det er jo en utfordring når vi skal bruke borerigg , og demningen er nesten bare til å gå på , da kommer spesialriggen ( Helirigg) godt med pga den er smal og lett ,vi skal montere noen stål vinkler ut fra demning og noen kjøre broer i lengde retning, det skal bores på hele strekket.
Men vi gleder oss til denne utfordringen .