Fjellsikring

I 2023 kjøpte vi  50% av fjellsikring Sør AS som passer bra inn i vårt etablerte system.

Selskapet er under stadig utvikling og leverer alle tjenester innen fjellsikringsarbeider

Vårt arbeidsområde er over hele landet

Ny nettside er under utvikling og publiseres på nyåret 2024.