Produksjonsprinsipper

 

Elektrodeløsninger

Helicon har utviklet en patentbeskyttet elektrodeløsning for etablering av jordingselektroder i fjell. Denne løsningen gjør at kvaliteten på elektroden sikres på en enkel og meget sikker måte. Les mer i linkene under:

 

Prinsipp jording av fagverkmast

Bøyeradus / bøyevinkel for jordledere

Avgrening fra jordleder til jordspyd

Nedsetting av jordspyd når stålrør benytter, m/T lås

Prinsipp jording ved endemast

Tilkopling av jordleder til nedslått jordspyd

Prinsipp føring av jordleder til jordspyd

Jordkopling til fagverkmast

 

 

 

Ioniseringseffekten